The Rising Sun

Kimono kasane no iro
Denim jacket, Shirt KINJI
Obi HARAJUKU CHICAGO Omotesando store
Boots YELLO

Kimono kasane no iro
Shirt, Overalls KINJI
Obi HARAJUKU CHICAGO Omotesando store
Boots YELLO

Kimono kasane no iro
Vest, Pants KINJI
Obi HARAJUKU CHICAGO Omotesando store
Sandals YELLO

Kimono kasane no iro
Denim jacket KINJI
Band HARAJUKU CHICAGO Omotesando store

Kimono kasane no iro
Hat, Pants KINJI
Belt HARAJUKU CHICAGO Omotesando store
Boots YELLO

Kimono kasane no iro
Shirt, Overalls KINJI
Kimono kasane no iro
Band HARAJUKU CHICAGO Omotesando store
Boots YELLO

Kimono kasane no iro
Shirt KINJI

STAFF
Photographer HIROTSUGU SODA http://www.hirotsugusoda.com
Stylist KOSEI MATSUDA http://koseimatsuda.com
Make-up AKIKO OWADA http://akikoowada.com
Model TAIRA (BEYOND TOKYO) @5taira

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA